Nieuwe ideeën komen niet van de tekentafel. Het zijn gedachten; ontstaan uit een samenspel van feiten, meningen, ervaringen, wensen en verlangens. Aandachtig luisteren om deze gedachten in kaart te brengen, is daarom de basis van elk ontwerp.
Luisteren om ideeën aan te scherpen en onderliggende wensen bloot te leggen; om tussen de regels door te kunnen lezen; om steeds weer tot een verrassend en passend ontwerp te komen. Een inspirerend plan waarin we grenzen verkennen en alternatieven presenteren.
Ontwerpen betekent mogelijkheden creëren. De juiste balans tussen functie en emotie zoeken; het perfecte evenwicht tussen wat de opdrachtgever wil en hoe de gebruiker dat gaat ervaren. Hierbij staan de belevenis van de ruimte en de inpassing in de omgeving centraal
Een ontwerp is voor ons het resultaat van een intensieve dialoog met de opdrachtgever en of gebruiker(s); gebaseerd op een continue uitwisseling van wensen en gedachten. Een plan waarin ideeën zijn omgevormd tot een samenspel van lijnen, kleuren, materialen en licht. Dat is de vertaalslag die we bij MOTUS willen maken.
Concreet betekent dit dat wij een ontwerp op maat leveren. Daarbij richten we ons op uiteenlopende architectonische vraagstukken in alle fasen van het ontwerp en (ver)bouwproces. We zitten graag vanaf het eerste idee tot en met de oplevering samen aan tafel.