DJØST studio voor architectuur en design is een Nederlands design label dat staat voor eenvoud, contextueel en functionaliteit. Het werd in 2008 opgericht door architect Jos van Heerde. DJØST richt zich op architectuur interieur en op maat gemaakt meubilair en werkt met een jong creatief team met een gezamenlijk doel, per opgave de perfect symbiose creëren van het interieur en exterieur.

studeerde in 2007 cum laude af in Architecture aan de TU Delft. In 2008 richtte hij DJØST studio for architecture and design op.
Richt zich op zowel architectuur, interieur als meubilair. De ontwerpdisciplines die de ruimte én de ervaringen van het publieke, collectieve en private domein vormen. Het spanningsveld tussen deze verschillende ontwerpdisciplines zijn interessant omdat ze volgens niet te definiëren zijn zonder elkaar. Iedere opgave begint dan ook met het lezen van de plek om het spanningsveld te ervaren en de context te achterhalen. Een contextuele benadering waar zowel de directe fysieke omgeving als de meteorologische elementen van belang zijn. Elementen die invloed hebben op de esthetische en functionele consequenties van de opgave. Hij wil, met deze benadering, architectuur maken die ingaat op de context. Architectuur die middels een heldere positionering van het programma de context betekenis geeft.
Met deze visie is duurzaamheid en ecologie geen kwestie maar een vanzelfsprekendheid en ligt het voor de hand dat we, naast ontwerpen, ons richten op onderzoek naar het effect van de meteorologische elementen per ontwerplocatie. Naast het implementeren van duurzame producten ben ik van mening dat de positionering van een ontwerp ten opzichte van de elementen van groot belang zijn in de haalbaarheid naar een harmonieus ontwerp en een verantwoordelijk leven.