HERONTWERP 2 HERENHUIZEN TOT 1 KANTOOR
52°29′N 5°45′O Den Haag

Twee herenhuizen in Den Haag. De vraag was deze twee panden samen te voegen tot één kantoor, zodat toekomstige groei van het kantoor kan worden opgevangen en de werknemers een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving geboden kan worden.

Wij hebben een ontwerp gemaakt waarbij een centrale kern de omliggende kantoorruimtes verbindt. De kern zorgt voor een overzichtelijke indeling die ook de nodige flexibiliteit biedt voor de toekomst. Door de ramen in de kernwand staan de verschillende ruimtes met elkaar in contact, wat de communicatie tussen de werknemers bevordert. De nodige kastruimte is weggewerkt in de kern.

De basis is helder en fris gehouden, terwijl de kern als een sculptuur in de ruimte staat. Er is gekozen voor het gebruik van warme materialen in combinatie met groen. Dit zorgt niet alleen voor een prettige werksfeer, maar draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit.

 


 

Redesign existing townhouses into 1 office
52°29′N 5°45′O The Hague

Two townhouses in The Hague. The question was to merge these two houses to one office, so that future growth of the firm can be intercepted and the employees can be offered a high-quality work environment.

The budget was tight and so was the time available. Therefore, together with the construction team, we have designed a plan that meets all our clients wishes, but can also be built in a short time within the given budget.

We have made a design in which a central core connects the surrounding office spaces. The core provides a clear layout that also offers the necessary flexibility for the future. Through the openings in the core wall the different areas are connected to each other, which promotes the communication between the employees. The required storage space is concealed in the core.

The basis is kept clear and fresh, while the core is standing in the space like a sculpture. We have chosen to use warm materials in combination with green. This ensures a pleasant working atmosphere, but it also contributes to a better air quality.